Πακέτα Υποστήριξης

Πακέτα υποστήριξης

Η solutions-it.gr προσφέρει ευέλικτα πακέτα υποστήριξης τα οποία προσαρμόζουμε από κοινού στις ανάγκες της επιχείρησής σας, ώστε να μην νιώθετε ποτέ “ριγμένοι”

Βάσει του μεγέθους της επιχείρησής και των αναγκών σας, προαγοράζετε συγκεκριμένες ώρες υποστήριξης.

Οι πελάτες που θα επιλέξουν αυτό το πακέτο απολαμβάνουν:

 • Σύστημα web ticketing για δήλωση βλαβών ή θεμάτων.
 • Απομακρυσμένη υποστήριξη σε περίπτωση που απαιτείται άμεση επέμβαση.
 • Εγγυημένη επίσκεψη μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα (εφόσον απαιτείται).

Το πακέτο παρέχεται με τις παρακάτω όρους:

 • Διάρκεια σύμβασης 1 έτος.
 • Προαγορά ωρών υποστήριξης με εφάπαξ αποπληρωμή. Αν οι ώρες αναλωθούν, αγοράζετε άλλο ένα πακέτο και συνεχίζουμε.
 • Ελάχιστη χρέωση ανά επίσκεψη 1 ώρα.
 • Ελάχιστη χρέωση απομακρυσμένης υποστήριξης: 15 λεπτά

Απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης με προβλέψιμο και σταθερό μηνιαίο κόστος.

Οι πελάτες που θα επιλέξουν αυτό το πακέτο απολαμβάνουν:

 • Απεριόριστη τεχνική υποστήριξη (δείτε τους όρους παρακάτω)
 • Σύστημα web ticketing για δήλωση βλαβών ή θεμάτων
 • Τηλεφωνική υποστήριξη δικτύου & μεμονωμένων χρηστών, με προτεραιότητα
 • Εγγυημένη επίσκεψη μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα (εφόσον απαιτείται), με προτεραιότητα
 • Απομακρυσμένη υποστήριξη δικτύου & μεμονωμένων χρηστών, με προτεραιότητα
 • Προληπτική συντήρηση εγκατάστασης

Το πακέτο παρέχεται με τις παρακάτω όρους:

 • Από την απεριόριστη τεχνική υποστήριξη εξαιρούνται οι υπηρεσίες που:
  • Αφορούν δυσλειτουργίες που προϋπάρχουν της έναρξης της μεταξύ μας σύμβασής
  • Αφορούν δραστικές αλλαγές υποδομής (π.χ. αλλαγή server)
  • Παρέχονται από τρίτους π.χ. Φιλοξενία Web, Καλωδιώσεις.
  • Προκύπτουν από σοβαρή υπαιτιότητα των χρηστών.
   Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι απαιτούμενες υπηρεσίες παρέχονται σε ιδιαίτερα φιλικές τιμές λόγω της συνολικά σταθερής συνεργασίας.
  • Το μηνιαίο κόστος υποστήριξης:
   • Προκύπτει από την σύνθεση και τις ιδιότητες του δικτύου της επιχείρησης ως εξής:
    • Υπολογίζουμε ένα μικρό μηνιαίο πάγιο ανά σταθμό εργασίας και server.
    • Υπολογίζουμε, εφόσον υπάρχουν, τις επιμέρους απαιτήσεις του πελάτη (π.χ. εκτεταμένο ωράριο υποστήριξης, πλήθος σημείων υποστήριξης) καθώς επίσης και την χιλιομετρική απόσταση (για μακρινές αποστάσεις).
   • Συμφωνείται στην αρχή της συνεργασίας και αναθεωρείται όταν υπάρξουν αλλαγές στις παραπάνω παραμέτρους.
  • Χωρίς να είναι δεσμευτικό, θέλουμε η ελάχιστη παραμονή σας στην υπηρεσία να είναι 12 μήνες.
  • Τιμολογείται και εισπράττεται ανά μήνα.

Αφορά πελάτες που δεν επιθυμούν σύμβαση τακτικής υποστήριξης.

Επειδή ο server είναι η καρδιά της επιχείρησής σας, εξασφαλίστε την καλή λειτουργία του και των περιφερειακών του, μειώνοντας τις πιθανότητες να πάει κάτι στραβά, με την τακτική προληπτική συντήρηση του. Προβλέπονται οι εξής εργασίες:

 • Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος backup
 • Έλεγχος των Logs του Server για τυχόν προβλήματα
 • Έλεγχος του file system του Server
 • Έλεγχος & update του Antivirus Server
 • Εγκατάσταση των Updates του Server
 • Έλεγχος του κεντρικού Update Server
 • Έλεγχο καλής λειτουργίας του UPS
 • Και φυσικά την αποκατάσταση των προβλημάτων που θα ανιχνευθούν

Αφορά πελάτες που δεν επιθυμούν σύμβαση τακτικής υποστήριξης και δεν επιθυμούν ακαριαία ανταπόκριση αλλά “Best Effort”, προσπαθώντας πάντα να κρατήσουμε τους χρόνους απόκρισης στο ελάχιστο δυνατό.

Η χρέωση γίνεται ανά ώρα και αν μαζευτούν πολλές ώρες για το ίδιο θέμα, γίνεται μία κλιμακωτή έκπτωση.

 • Ελάχιστος χρόνος χρέωσης σε περίπτωση επίσκεψης: 1 ώρα
 • Ελάχιστη χρέωση απομακρυσμένης υποστήριξης: 15 λεπτά

Περιοχές δράσης..

Εξυπηρετούμε κυρίως τον νομό Αττικής αλλά και τους κοντινούς σε αυτόν νομούς, χωρίς να αποκλείουμε την παροχή υπηρεσιών ακόμα πιο μακριά.

Η αμοιβή μας..

 • Οι τιμές μας είναι λογικές και κινούνται στον μέσο όρο της αγοράς.
 • Η σχέση που διατηρούμε μεταξύ της τιμής και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα.
 • Η χρέωση των εργασιών γίνεται βάσει του πακέτου υποστήριξης που έχετε επιλέξει.
 • Για μεγάλα έργα η χρέωση γίνεται κατ’ αποκοπή, κατόπιν προσφοράς και συμφωνίας.

Η ανταμοιβή μας..

Οι ευχαριστημένοι πελάτες μας!