Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η solutions-it.gr παρέχει μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών μηχανοργάνωσης. Μερικές μόνο από αυτές είναι:

 • Επίλυση προβλημάτων υπάρχουσας εγκατάστασης:
  • Καταγραφή εγκατάστασης και βασικών παραμέτρων αυτής
  • Μελέτη των παραπάνω
  • Περαιτέρω Επικοινωνία για διευκρινήσεις
  • Πρόταση λύσεων υπαρχόντων προβλημάτων κατά σειρά σπουδαιότητας
 • Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων Microsoft – Linux – Mac
 • Λύσεις με λογισμικό open source με ελάχιστο κόστος κτήσης & χρήσης
 • Εγκαταστάσεις νέων servers
  • e-mail server
  • Exchange server
  • ISA server
  • Gateway Server
  • Main server
  • Domain Controller
  • Terminal Server
  • System management Server
  • Antivirus server
  • Update Server
 • Αντικαταστάσεις παλαιών server
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύων LAN & WAN
 • System Administration
 • Systems Integration
 • Προγραμματισμένη συντήρηση servers & σταθμών εργασίας
 • Ανάπτυξη λύσεων ασφαλείας
  • UTM
  • Antivirus
  • Antispam
  • VPN
 • Εγκατάσταση ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων IP (Asterisk & Elastix)
 • Εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης (surveillance) τεχνολογίας IP
 • Εγκατάσταση συστημάτων ψηφιακής αρχειοθέτησης εγγράφων
 • Εγκατάσταση συστημάτων Barcode & εντατικής λιανικής (POS)
 • Λύσεις κοινόχρηστης δικτυακής αποθήκευσης NAS
 • Εγκατάσταση κοινόχρηστων συνδέσεων aDSL
 • Επιλογή και ρύθμιση βέλτιστης λύσης backup
 • Εγκατάσταση – επέκταση δομημένης καλωδίωσης δικτύων
 • Ανάκτηση δεδομένων από χαλασμένους δίσκους
 • Κατοχύρωση domain name
 • Σχεδίαση WebSite
 • Software κατά παραγγελία

Περιοχές δράσης..

Εξυπηρετούμε κυρίως τον νομό Αττικής αλλά και τους κοντινούς σε αυτόν νομούς, χωρίς να αποκλείουμε την παροχή υπηρεσιών ακόμα πιο μακριά.

Επίσης εξυπηρετούμε remotely εταιρίες του εξωτερικού.

Η αμοιβή μας..

 • Οι τιμές μας είναι λογικές και κινούνται στον μέσο όρο της αγοράς.
 • Η σχέση που διατηρούμε μεταξύ της τιμής και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα.
 • Η χρέωση των εργασιών γίνεται βάσει του πακέτου υποστήριξης που έχετε επιλέξει.
 • Για μεγάλα έργα η χρέωση γίνεται κατ’ αποκοπή, κατόπιν προσφοράς και συμφωνίας.

Η ανταμοιβή μας..

Οι ευχαριστημένοι πελάτες μας!