Τεχνική Υποστήριξη

Απομακρυσμένη Υποστήριξη

Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να κατεβασετε το εργαλείο απομακρυσμένης υποστήριξης. Για μεγαλύτερη ευκολία, αποθηκεύστε το στην επιφάνεια εργασίας σας.

Υποβολή αιτήματος υποστήριξης (ticket)

Από εδώ μπορείτε να υποβάλλετε ένα αίτημα υποστήριξης (ticket).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ